Obraz chorobowy bólu karku
 
W większości przypadków nie udaje się ustalić jednoznacznie przyczyny bólu karku. Schorzenia takie jak naciągnięcie mięśni czy więzadeł nie są widoczne w badaniach obrazowych i charakteryzują się tendencją do samoistnego ustępowania. Dolegliwości rzadko trwają ponad 4-6 tygodni stąd tego rodzaju ból nazywany jest bólem ostrym. Przyczyną bólu przewlekłego, czyli trwającego ponad 3 miesiące częściej są zmiany strukturalne, które można uwidocznić w badaniach obrazowych.

Ostry ból karku.
Z definicji ostry ból karku trwa mniej niż 3 miesiące. Zazwyczaj przyczyną jest uszkodzenie tanek miękkich: naciągnięcie więzadeł lub ścięgien. Często pojawia się na skutek działania nagłej siły, np. po wypadku samochodowym, upadku lub po przeciążeniu związanym z utrzymywaniem głowy w niewłaściwej pozycji: podczas snu, pracy przy komputerze, dźwigania ciężkich przedmiotów. Uszkodzenia tkanek miękkich szyi goją się spontanicznie, w ciągu kilku dni do kilku tygodni. Związane jest to z bogatym unaczynieniem szyi i praktycznie nieograniczonym dostępem niezbędnych substancji odżywczych. Terapia fizykalna, jak zimne/gorące okłady, masaże mogą przyspieszyć gojenie. Jeśli ból nie ustępuje po okresie 2-3 miesięcy, zwłaszcza gdy ból promieniuje do kończyny lub pojawi się drętwienie w zakresie ręki często przyczyna jest poważniejsza, jedną z wiodących jest degeneracja krążka międzykręgowego.
Ból karku promieniujący do ramienia/ręki
Ten rodzaj bólu często spowodowany jest uciskiem na korzeń nerwowy przez wypuklinę krążka międzykręgowego (dysku) lub zwężeniu otworu międzykręgowego w przebiegu choroby zwyrodnieniowej. Bólowi może towarzyszyć uczucie drętwienia lub ?prądu? przebiegającego wzdłuż kończyny. Dolegliwości mogą rozpocząć się nagle, lub stopniowo się nasilać.
Postępowanie zależy w pierwszej kolejności od stanu neurologicznego i czasu trwania dolegliwości. Jeśli doszło do wyraźnego osłabienia mięśni ręki bez względu na czas trwania objawów konieczna jest możliwie szybka diagnostyka. Podobnie należy postępować przy strwierdzeniu tzw. mielopatii w badaniu neurologicznym czyli cech ucisku na rdzeń kręgowy ? typowym objawem są zaburzenia równowagi w trakcie chodzenia. Przy braku osłabienia siły mięśni w przypadku zespołów ostrych, trwających do 6-8 tygodni wystarcza leczenie zachowawcze: farmakologiczne i fyzykoterapia. Ból trwający ponad 3 miesiące wymaga dalszej diagnostyki, głównie obrazowej jak badanie rezonansu magnetycznego (MRI).
 
Ból karku związany z wykonywaniem określonych czynności lub występujący w pewnych pozycjach szyi.
Ból rozwijający się stopniowo, często przez lata, związany z wykonywaniem określonych czynności lub przy pewnych pozycjach szyi często spowodowany jest zwężeniem otworu międzykręgowego, przez który wychodzi korzeń nerwowy. Stan ten spowodowany jest zwyrodnieniem, lub ?zużyciem? kręgosłupa pojawiającym się z wiekiem. Jakkolwiek jednoczasowo może dojść do ucisku kilku korzeni, zazwyczaj udaje się ustalić dominującą lokalizację uszkodzenia. Zmiany powodujące ucisk na struktury nerwowe można skutecznie rozpoznać za pomocą nowoczesnych technik obrazowania, zwłaszcza MRI. Zaawansowane leczenie chirurgiczne może być rozważone dopiero po nieskutecznym leczeniu zachowawczym lub gdy dolegliwości istotnie ograniczają prawidłowe funkcjonowanie.
wersja desktop powrót do wersji mobilnej