Atlas rezonansu magnetycznego dla pacjentów
Badanie rezonansu magnetycznego (ang. magnetic resonance imaging, skrótowo MRI) pozwala na bardzo dokładne zobrazowanie kręgosłupa i sąsiednich struktur nerwowych. Jest nieinwazyjne i charakteryzuje się dużą czułością w wykrywaniu nawet najdrobniejszych zmian patologicznych. Niestety duża czułość i związane z tym obszerne opisy radiologa mogą powodować niepokój pacjentów, którzy nie rozumieją większości zastosowanych fachowych terminów. Poniżej przedstawiono przykładowe skany, opisy różnych radiologów i ich znaczenie kliniczne.Przypadek 1
 
Opis radiologa:"Krążek międzykręgowy o znacznie obniżonej wysokości z obecnością dużej pośrodkowo-lewobocznej przepukliny (strzałka na ilustracji obok) uciskającej worek oponowy, lewy korzeń S1 oraz lewy zachyłek boczny kanału kręgowego..."
Znaczenie kliniczne: Fragment jądra miażdżystego, który przesunął się do kanału kręgowego uciskając korzeń nerwowy (S1). Ucisk może powodować ból promieniujący do lewej stopy, ewentualnie drętwienie i inne zaburzenia czucia.

Przypadek 2
 
Opis radiologa:"Na poziomie L1-L2, w obrębie wypukliny widoczny jest obszar o nieprawidłowej intensywności sygnału przemawiający za uszkodzeniem pierścienia włóknistego (strzałka na ilustracji obok)"
Znaczenie kliniczne: Obszar o nieprawidłowej intensywności (po angielsku High Intensity Zone czyli HIZ) to miejsce, w którym doszło do przerwania jądra miażdżystego. Do uszkodzenia doszło stosunkowo niedawno (kilka dni do ok. 3 miesięcy). Jasny sygnał w obrazie T2 wynika z obecności wody w miejscu aktywnego stanu zapalnego (NIE infekcji!). Zmiana o typie HIZ jest często bolesna.

Przypadek 3
 
Opis radiologa: "Wypadnięcie jądra miażdżystego L5/S1 (ekstruzja) dokanałowo pośrodkowo-lewostronnie (strzałka na ilustracji obok), z uciskiem struktur nerwowych wewnątrzkanałowych, szczególnie lewego korzenia nerwu S1."
Znaczenie kliniczne:Podobnie jak w przypadku opisanym powyżej fragment jądra miażdżystego przesunął się do światła kanału kręgowego. W tym przypadku korzeń S1 jest nieznacznie uciśnięty, prawdopodobieństwo dolegliwości bólowych (ból promieniujący do lewej stopy) jest mniejsze.

Przypadek 4

Opis radiologa:"...w przykrążkowych częściach trzonów L3/L4 strefa zmian zwyrodnieniowych typu Modic'a typ II (strzałka)..."
Znaczenie kliniczne: Zmiany Modica są wyrazem zmian zapalnych (zwyrodnieniowych) w sąsiednich trzonach. Wyróżniamy 3 rodzaje zmian typu Modia. Na ilustracji obok widać zmiany typu II. Uważa się, że tylko zmiany typu I-go reprezentują aktywny proces, mogący objawiać się bólem. Po pewnym czasie (kilka- kilkanaście miesięcy) zmiany te przechodzą w typ II, który raczej nie jest związany z bólem, a raczej świadczy o przynajmniej cześciowym wygojeniu.
wersja desktop powrót do wersji mobilnej