Epiduralne iniekcje steroidowe w odcinku lędźwiowym
Głównym wskazaniem do wykonania epiduralnej iniekcji sterydowej jest ból. Najlepsze efekty uzyskuje się w leczeniu bólu o charakterze korzeniowym, promieniującym do kończyny dolnej. Zależnie od źródła skuteczność tej metody przy transforaminalnym podaniu leku w leczeniu rwy kulszowej wynosi ok. 60-80%, w przypadku drogi interlaminarnej skuteczność jest mniejsza, wynosi ok. 50%. Skuteczność iniekcji steroidowych w leczeniu bólu dolnego odcinka kręgosłupa jest mniejsza, wynosi 25-50% - szczegóły w tabeli poniżej.

droga podania leku znaczna redukcja bólu po 1 tygodniu znaczna redukcja bólu po 6 tygodniach
ból korzeniowy (rwa kulszowa)
interlaminarna 30-50% 15-50%
transforaminalna 70-90% 60-80%
ból dolnego odcinka kręgosłupa (ból krzyża)
interlaminarna 20-40% 10-30%
transforaminalna 30-60% 20-40%
Tabela: Skuteczność epiduralnych iniekcji steroidowych w zależności od drogi podania leku oraz rodzaju schorzenia.

Edpiduralne iniekcje steroidowe należy wykonywać wyłącznie w znieczuleniu miejscowym, współpraca z pacjentem ma kluczowe znaczenie. Przed zabiegiem można doustnie stosować łagodne leki uspokajające, np. midazolam. Zabieg trwa około 5-15 minut w zależności od poziomu oraz indywidualnych cech anatomicznych, ból zazwyczaj jest niewielki. Zazwyczaj dla uzyskania najlepszego rezultatu konieczne jest podanie 2-3 dawek leku w odstępach 6-8 tygodniowych. Pacjenci, u których nie doszło do zadowalającej poprawy po pierwszym podaniu leku zazwyczaj nie uzyskają poprawy po następnych dawkach. Powikłania są bardzo rzadkie, chociaż potencjalnie mogą wystąpić:
  • ból w trakcie zabiegu lub po zakończeniu
  • uszkodzenie korzenia nerwowego
  • ból głowy po zabiegu
  • reakcja alergiczna na lek lub środek kontrastowy
  • zaburzenia funkcji pęcherza moczowego
  • nasilone krwawienie

Przypadek kliniczny


Pacjentka lat 44 zgłosiła się z powodu prawostronnej rwy kulszowej trwającej około 2 tygodnie. Niewielka poprawa po lekach doustnych. Z uwagi na czas trwania objawów odstąpiono od dalszej diagnostyki oraz ewentualnego leczenia chirurgicznego. Wykonano transforaminalną okołokorzeniową iniekcję steroidową prawego korzenia L5 (ilustracja obok). Ból ustąpił całkowicie na drugi dzień, pacjentka wróciła do pracy i od tego czasu (2008) nie miała dolegliwości.


wersja desktop powrót do wersji mobilnej