Przyczyny bólu dolnego odcinka kręgosłupa
Zespół bolesnych wyrostków stawowych. Stawy międzykręgowe, tak jak inne połączenia o podobnej budowie, podlegają procesom zwyrodnieniowym. W odpowiedzi na mikrourazy, powstające najczęściej na skutek przeciążenia, dochodzi do reakcji zapalnej. Proces ten jest zwłaszcza silnie wyrażony u osób, u których doszło do zwyrodnienia krążków międzykręgowych - w warunkach prawidłowych do 80% obciążeń mechanicznych przenoszą dyski międzykręgowe, w miarę postępu choroby zwyrodnieniowej coraz bardziej obciążane są stawy i więzadła. Stan zapalny polega m.in. na uwolnieniu przez komórki układu odpornościowego substancji, które działając na receptory powodują ból. Ponadto inne związki chemiczne uczestniczące w reakcji zapalnej uszkadzają powierzchnie stawowe, z czasem stawy nie są w stanie pełnić swojej funkcji mechanicznej - dochodzi do ich przerastania, czasem stawy ograniczają światło kanału kręgowego, dając objawy stenozy. Najczęściej jednak w przypadku bolesnych wyrostków stawowych nie udaje się wykazać zmian patologicznych w badaniach obrazowych, stawy mogą wyglądać prawidłowo. Czułym badaniem jest blokada wyrostków stawowych - jeśli po podaniu środka znieczulającego w okolicę stawu ból się znacznie zmniejsza, rozpoznanie bólu pochodzenia stawowego jest bardzo prawdopodobne. Podobnie jak w przypadku bólu dyskogennego zespół bolesnych wyrostków stawowych może występować przewlekle, niemniej odpowiednie leczenie zachowawcze najczęściej jest skuteczne.
 
Inne przyczyny. Rzadziej przyczyną bólu krzyża mogą być poważne choroby, jak nowotwór, uraz lub infekcja. Aby wcześnie zidentyfikować takich pacjentów, u których wczesne, agresywne leczenie ma ogromne znaczenie, wprowadzono pojęcie "objawów alarmowych" - w przypadku wystąpienia któregokolwiek z nich bezwzględnie konieczna jest pilna konsultacja lekarska. Są to:
  • ból spowodowany znacznym urazem lub niewielkim urazem u osób w wieku ponad 50 lat
  • nieuzasadniona utrata masy ciała ponad 10% w ciągu kilku tygodni
  • utrzymująca się gorączka
  • choroba nowotworowa w wywiadzie
  • stosowanie leków immunosupresyjnych (w tym stosowanie leków sterydowych)
  • osteoporoza w wywiadzie
  • wiek ponad 70 lat
  • brak poprawy po 6 tygodniach leczenia zachowawczego
wersja desktop powrót do wersji mobilnej