RFA - ablacja prądem HF
W chirurgii kręgosłupa od ponad 10 lat wykorzystuje się małoinwazyjne procedury diagnostyczne i lecznicze. Procedury te oparte są o obrazowanie rtg w połączeniu ze szczegółową znajomością anatomii kręgosłupa wraz z unerwieniem poszczególnych jego segmentów. RFA na Świecie stosuje się od kilkunastu lat, w Polsce od około 3.

Kilka faktów o przewlekłym bólu dolnego odcinka kręgosłupa:
  • 80% populacji ma dolegliwości bólowe krzyża w ciągu życia
  • 15-20% ból przedłużający się 2-3 tygodnie
  • 2-8% ból przewlekły /chroniczny/ >6-7 tygodni
  • co roku 3-4% populacji jest niezdolna do pracy1% ludzi w wieku produkcyjnym jest trwale niezdolny do pracy
  • zespół bólowy kręgosłupa jest drugim co do częstości schorzeniem (po infekcji dróg oddechowych) będącym przyczyną niezdolności do pracy
  • piąta w kolejności przyczyna hospitalizacji
  • trzecia co do częstości przyczyna interwencji operacyjnej
Przewlekłe zespoły bólowe kręgosłupa (głównie szyjnego i lędźwiowego) często związane są ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów międzykręgowych, czyli powierzchni stawowych za pomocą, których poszczególne kręgi kręgosłupa łączą się ze sobą w jego tylnej części (tzw. tylnej kolumnie - ryc. 1). W przypadku występowania zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych (ryc. 2) dochodzi do niszczenia powierzchni stawowych, obrzęku i stanu zapalnego torebki stawowej co w efekcie prowadzi do miejscowego bólu kręgosłupa. Unerwienie stawu międzykręgowego prowadzi odnoga przyśrodkowa grzbietowej gałęzi nerwu rdzeniowego (ryc. 3). Znajomość przebiegu i możliwość dokładnej lokalizacji odnogi przyśrodkowej grzbietowej gałęzi nerwu rdzeniowego jest wykorzystywana przy zastosowaniu metody RFA w leczeniu tzw. zespołu stawu międzykręgowego (ryc. 2).
 
wersja desktop powrót do wersji mobilnej