Zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące postępowania w bólu krzyża
W roku 2006 Grupa Robocza COST B13, działająca na zlecenie Komisji Europejskiej opracowała na podstawie przeglądu dostępnej literatury zalecenia dotyczące leczenia nieswoistego ostrego i przewlekłego bólu dolnej części pleców (ang. low back pain).

 
Zgodnie z zaleceniami grupy roboczej pierwszą czynnością w diagnostyce bólu okolicy lędźwiowej jest zakwalifikowanie prezentowanego obrazu klinicznego do jednej z trzech kategorii:
 • poważna patologia kręgosłupa, w tym: choroba nowotworowa; złamanie kręgosłupa (lub inne zmiany pourazowe), w tym złamania patologiczne; infekcja kręgosłupa
 • towarzyszące dolegliwości o charakterze bólu korzeniowego (rwa kulszowa)
 • nieswoisty ból lędźwiowego (dolnego) odcinka kręgosłupa
 
Wstępna kwalifikacja odbywa się na podstawie wywiadu. Obecność następujących elementów nasuwa podejrzenie poważnej patologii wymagającej pilnego poszerzenia diagnostyki bólu kręgosłupa:
 • wiek mniej niż 20 lat i więcej niż 50
 • niedawny gwałtowny uraz
 • stale postępujący, niemechaniczny ból (brak poprawy po odpoczynku w pozycji leżącej)
 • ból w odcinku piersiowym
 • choroba nowotworowa w wywiadzie- dłuższe stosowanie kortykosteroidów
 • stosowanie narkotyków, immunosupresja, zakażenie HIV
 • ogólne złe samopoczucie
 • nieuzasadniona utrata masy ciała
 • poważne objawy neurologiczne (w tym zespół ogona końskiego)- deformacje geometrii kręgosłupa
 • gorączka
 
Diagnostyka obrazowa
Badania obrazowe nie powinny być stosowane rutynowo u pacjentów z nieswoistym bólem kręgosłupa okolicy lędźwiowej. Badanie rezonansu magnetycznego zalecane jest u pacjentów z podejrzeniem poważnej patologii oraz u pacjentów z objawami korzeniowymi (rwa kulszowa, udowa itp.). Zdjęcia przeglądowe RTG zalecane są u pacjentów z deformacjami, czyli nieprawidłową geometrią kręgosłupa.
 
Zalecane postępowanie w ostrym nieswoistym bólu kręgosłupa:
wersja desktop powrót do wersji mobilnej