Discektomia lędźwiowa
Czego spodziewać się po zabiegu
Przy prawidłowej kwalifikacji do leczenia operacyjnego pacjenci odczuwają ulgę natychmiast po zabiegu, często ból nogi ustępuje całkowicie. Inaczej jest z bólem krzyża, jeśli objaw ten towarzyszył bólowi nogi przed zabiegiem. Ból ten wycofuje się powoli a sporadycznie może wręcz nasilić się po zabiegu. W większości ośrodków pacjent po discektomii wypisywany jest do domu 1-2 dni po zabiegu. Następnie zaleca się ograniczenie aktywności, która może obciążać kręgosłup na około 30 dni od operacji. Po tym czasie większość osób operowanych wraca do pracy.
 
Możliwe powikłania
Wykonanie discektomii, podobnie jak w przypadku każdego innego zabiegu operacyjnego, obarczone jest pewnym ryzykiem powikłań, choć zdarzają się one rzadko. Najczęstsze powikłania to: brak poprawy; uszkodzenie korzenia objawiające się bólem, drętwieniem lub osłabieniem siły mięśni nogi; wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego; infekcja. Powikłania te najczęściej całkowicie ustępują.
 
Rodzaje discektomii
Mikrodiscektomia to discektomia wykonana z wykorzystaniem mikroskopu operacyjnego lub innego powiększenia. Główną zaletą jest doskonały wgląd w pole operacyjne przy bardzo niewielkim cięciu. Coraz częściej wykonywana discektomia endoskopowa to odmiana procedury, w której wykorzystany jest endoskop, czyli cienka, długa rura zawierająca kamerę oraz miejsce na wprowadzenie narzędzi. Wielką zaletą obu metod jest zmniejszenie inwazyjności zabiegu, który w przypadku discektomii endoskopowej może być wykonany z cięcia skórnego nawet o długości mniejszej niż 2 cm.

Opinia eksperta

dariusz łątka
dr n. med. Dariusz Łątka

Ordynator Oddziału Neurochirurgii WCM w Opolu

"Podstawą sukcesu w tej najczęściej stosowanej metodzie leczenia operacyjnego kręgosłupa jest właściwa kwalifikacja do zabiegu. Najlepsze efekty osiąga się w ogniskowych uszkodzeniach krążka z penetracją jądra miażdżystego do kanału kręgowego powodujących rzeczywisty konflikt nerwowo-korzeniowy. W takiej sytuacji stosując metodę mikrodiscektomii jesteśmy w stanie bezpiecznie odbarczyć uciskany nerw bez jakiejkolwiek ingerencji w konstrukcję podporową kręgosłupa. Posługując się tą metodą chirurg pracuje w warunkach doskonałej mikroskopowej lub endoskopowej widoczności. Rozwój techniki operacyjnej sprawił, iż ta operacja stała się w ostatnich latach niezwykle mało inwazyjna - niewielkie cięcie, minimalna retrakcja mięśni, śladowa utrata krwi. Właściwie zmotywowany pacjent może wrócić do dotychczasowej aktywności nawet w tydzień po zabiegu. Jeden z neurochirurgów praktykujących w Opolu już w piątej dobie po zabiegu na własnym kręgosłupie sam operował swoich pacjentów."

Przypadek kliniczny


Pacjentka lat 36 zgłosiła sie do lekarza z powodu bardzo nasilonego bólu promieniuącego do przedniej powierzchni lewego podudzia. Ból trwał ponad 3 miesiące. W wykonanym badaniu MRI (zdjęcie obok) stwierdzono znaczną lewoboczną wypuklinę jądra miażdżystego na poziomie L4/L5. Pacjentka została poddana leczeniu operacyjnemu: wykonano mikrodiscektomię L4/L5 uzyskując natychmiastowe ustąpienie dolegliwości.


wersja desktop powrót do wersji mobilnej