Przednia discektomia szyjna z zespoleniem
Przednia discektomia szyjna z zespoleniem jest zabiegiem polegającym na prawie całkowitym usunięciu krążka międzykręgowego, uwolnieniu struktur nerwowych, wyczyszczeniu miejsca po krążku międzykręgowym i wstawieniu w powstałą lukę implantu międzytrzonowego.

 
Wskazania do zabiegu
Stosunkowo częstym schorzeniem odcinka szyjnego kręgosłupa jest wypuklina jądra miażdżystego. Schorzenie to polega na wpuklaniu się jądra miażdżystego, wewnętrznej części dysku przez uszkodzony pierścień włóknisty. Jeśli wypuklina uciska na korzenie nerwowe dominującym objawem jest rwa ramienna, czyli ból promieniujący do ręki. Z kolei gdy wypuklina uciska na rdzeń kręgowy dochodzi do tzw. mielopatii, czyli zespołu wynikającego z uszkodzenia dróg rdzeniowych objawiającego się m.in. trudnościami w utrzymaniu równowagi podczas chodzenia. Również samo zwyrodnienie dysku może dawać dolegliwości w postaci bólu karku. We wszystkich opisywanych powyżej stanach bezpośrednim źródłem problemów jest krążek międzykręgowy, którego wycięcie eliminuje przyczynę. Poza resekcją dysku możliwe jest również usunięcie osteofitów, czyli patologicznie przerośniętych wyrostków kostnych, które tworząc się w reakcji na drażnienie mogą uciskać na korzenie nerwowe i rdzeń kręgowy. W zaawansowanej chorobie zwyrodnieniowej usuwa się czasem więcej niż tylko jeden dysk. W odróżenieniu do odcinka lędźwiowego kręgosłup szyjny jest łatwo dostępny z przodu, dzięki czemu łatwiej można usunąć cały krążek i zapewnić dobre warunki do gojenia.
 
Przebieg zabiegu
Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym. Pacjent leży na plecach z głową odgiętą i nieznacznie zwróconą do boku. Linię cięcia skórnego na szyi, zazwyczaj długości ok.5-7 cm, oznacza się na podstawie zdjęcia RTG. Po nacięciu skóry i odpreparowaniu na tępo (praktycznie bez rozcinania tkanek) mięśni i pozostałych tkanek oraz po odsunięciu przełyku i tchawicy na stronę przeciwną dochodzi się do kręgosłupa. Po kontrolnym zdjęciu RTG za pomocą noża i kleszczyków starannie usuwa się krążek międzykręgowy odbarczając (uwalniając) rdzeń kręgowy i korzenie nerwowe. W powstałą lukę wprowadza się implant mający wygląd dysku. W pustą przestrzeń w implancie wprowadza się biomateriał zapewniający przerastanie własną kością. Zazwyczaj zabieg uzupełniany jest płytką mocowaną za pomocą śrubek, która dodatkowo stabilizuje kręgi, stwarza odpowiednie warunki do zrastania się i zabezpiecza przed wysuwaniem się implantu.
wersja desktop powrót do wersji mobilnej