Przednia discektomia szyjna z zespoleniem
 
Po zabiegu
Przy niepowikłanym przebiegu pacjent opuszcza szpital w 2-4 dobie po zabiegu. Po wszczepieniu samego implantu międzytrzonowego bez płytki konieczne jest noszenie półsztywnego kołnierza ortopedycznego przez 6 tygodni. Po zabiegach z zastosowaniem płytki noszenie miękkiego kołnierza przez 4 tygodnie jest zalecane (nie jest konieczne) dla komfortu psychicznego pacjenta. Często przez około tydzień utrzymuje się chrypka i ból przy połykaniu, dolegliwości te są następstwem przesuwania przełyku i tchawicy. Należy pamiętać, że wypis ze szpitala nie jest końcem leczenia. Do trwałego efektu niezbędny jest zrost kostny pomiędzy sąsiednimi trzonami, implant międzytrzonowy służy jedynie do zachowania odpowiedniej odległości i wypełnienia przestrzeni. Typowo w ponad 90% przypadków dochodzi do zrostu w ciągu 3-9 miesięcy. Czynniki istotnie zaburzające zrost to m.in. palenie tytoniu i cukrzyca.
 
Możliwe powikłania
Często występuje opisywana powyżej chrypka i ból przy połykaniu. Bardzo rzadko może powstać krwiak, nawet pomimo obecności drenu. Sporadycznie może dojść do trwałego uszkodzenia korzeni, rozerwania opony twardej otaczającej rdzeń kręgowy, krwotoku z tętnicy czy najgroźniejszego powikłania: porażenia kończyn. Pozostałe powikłania jak infekcja występują nie częściej niż przy innych czystych zabiegach chirurgicznych.
wersja desktop powrót do wersji mobilnej