RFA - ablacja prądem HF
RFA - co to jest?
Technika RFA polega na wykorzystaniu zjawiska termoablacji (uszkodzenia pod wpływem ciepła) w wysokich temperaturach (80°C-90°C). Prąd zmienny o częstotliwości 300-500 kHz, zwykle około 460 kHz (odpowiadającej częstotliwości fal radiowych), który przepływa przez tkanki w bezpośrednim sąsiedztwie specjalnie przystosowanej elektrody, wywołuje gwałtowny ruch jonów, wytwarzający znaczne ilości energii cieplnej prowadząc do zmiany struktury i dezaktywacji okolicznych tkanek. W przypadku, gdy przyczyną dolegliwości bólowych jest zespół stawu międzykręgowego powyższe zjawiska wykorzystywane są w celu zniesienia przewodnictwa czuciowego dla danego stawu. Dokonuje się tego uszkadzając odnogę przyśrodkową grzbietowej gałęzi nerwu rdzeniowego (ryc. 6).

Przebieg zabiegu RFA
Chory jest w stałym kontakcie z operatorem, dostaje jedynie dożylną dawkę leku przeciwbólowego (ryc. 7-8). Odpowiada na zadawane pytania. Operator znieczula skórę, następnie pod kontrolą rentgenowską przezskórnie wprowadza elektrodę tak aby jej końcówka znajdowała się w możliwie najbliższym sąsiedztwie gałęzi unerwiającej żądany staw międzykręgowy. Po wprowadzeniu elektrody i potwierdzeniu jej prawidłowej lokalizacji wykonuje się stymulację ruchową: generowane są wówczas bezpieczne dla zdrowia impulsy elektryczne, które wywołać mogą skurcze określonych grup mięśniowych w przypadku gdyby elektroda znajdowała się zbyt blisko włókien ruchowych. Gdy umiejscowienie elektrody okaże się właściwe wykonywany jest zabieg termoablacji. Czas trwania zabiegu to około 6-15 minut.
 
wersja desktop powrót do wersji mobilnej