RFA - ablacja prądem HF
PRFA- co to jest?
PRFA - ablacja prądem pulsacyjnym w temperaturze 42°- nowsza metoda, bardziej zaawansowana technicznie, od klasycznego RFA różni się tym, że prąd jest generowany pulsacyjnie w regularnych interwałach czasowych, stosuje się też niskie temperatury dzięki temu możliwe jest bardzo selektywne oddziaływanie na wybrane struktury nerwowe, nawet jeżeli znajdują się one w najbliższym sąsiedztwie innych. Tak dzieje się w przypadku wspomnianych wyżej cienkich włókien c i A-delta w obrębie DRG, czyli grupy komórek nerwowych przewodzących bodźce czuciowe z powodu do rdzenia kręgowego. Technika Pulsacyjna RFA pozwala na wywołanie zmiany metabolizmu i w efekcie "wyłączenie" przewodnictwa bólowego niezmielinizowanych włókien bez ingerowania w strukturę przyległych włókien czuciowych- zmielinizowanych- niewrażliwych na PRFA. Świadczy to o wysokiej selektywności metody. W przypadku gdy przyczyną dolegliwości jest ból neuropatyczny powyższe zjawiska wykorzystywane są w celu zniesienia przewodnictwa bólowego w obrębie określonego grzbietowego zwoju rdzeniowego.

Przebieg zabiegu PRFA
Chory jest w stałym kontakcie z operatorem, dostaje jedynie dożylną dawkę leku przeciwbólowego.Operator znieczula skórę, następnie pod kontrolą rentgenowską przezskórnie wprowadza elektrodę tak, aby jej końcówka znajdowała się w możliwie najbliższym sąsiedztwie określonego grzbietowego zwoju rdzeniowego. Po wprowadzeniu elektrody i potwierdzeniu jej prawidłowej lokalizacji wykonuje się stymulację czuciową: generowane są wówczas bezpieczne dla zdrowia impulsy elektryczne, które wywołać mają niewielkie dolegliwości bólowe o rozkładzie podobnym do tych, które są przyczyną leczenia; jeżeli pacjent podaje, że tak jest wówczas wykonuje się zabieg PRFA. Czas trwania zabiegu to około 6-15 minut.

Zalety przezskórnej termoablacji to przede wszystkim: 
 • możliwość jej wykonania bez zabiegu operacyjnego i znieczulenia ogólnego, nawet u chorych obarczonych dużym ryzykiem operacyjnym 
 • niskie ryzyko krwawienia dzięki hemostatycznemu efektowi koagulacji tkanek 
 • krótki pobyt w szpitalu- kilkugodzinny, po krótkiej obserwacji pacjent może być wypisany do domu 
 • możliwa powtarzalność zabiegu 
 • minimalne uszkodzenie tkanek Do wad metody należy możliwy nawrót dolegliwości w okresie 6-24 miesięcy, co jest związane z procesem regeneracji nerwów poddanych termoablacji.
Możliwe powikłania: 
 • zakażenie miejscowe lub układowe
 • lokalne krwawienie
 • uszkodzenie nerwu
 • porażenia pojedynczych nerwów
 • reakcje alergiczne
 • szkodliwe oddziaływanie na serce i płuca (zaburzenia rytmu, zatorowość płuc) 
 • ryzyko nasilenia bólu

Autorzy:
lek. med. Wojciech Łabędź
dr n. med. Adam Sulewski
 
Klinika Chirurgii Kręgosłupa
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
wersja desktop powrót do wersji mobilnej