Przyczyny rwy kulszowej

Kręgozmyk, czyli patologiczne przemieszczenie kręgów względem siebie.
Dość często może dawać objawy korzeniowe, zwłaszcza w zaawansowanym stadium choroby. Zmiana geometrii kręgosłupa powoduje zmniejszenie światła otworów międzykręgowych, przez które korzenie nerwowe opuszczają kręgosłup. Może dojść do ucisku na korzeń nerwowy, miejscowego zaburzenia krążenia krwi i opisywanego powyżej stanu zapalnego a w rezultacie - objawy rwy kulszowej. Ponadto gdy przyczyną kręgozmyku jest choroba zwyrodnieniowa (tzw. kręgozmyk zwyrodnieniowy) dodatkowo może dojść do ucisku patologicznie zmienionego krążka międzykręgowego na korzeń.

Zespół mięśnia gruszkowatego.
Mięsień gruszkowaty znajduje się w pośladku i jego rola polega na odwracaniu, odwodzeniu i prostowaniu uda. Nieco poniżej mięśnia gruszkowatego przebiega nerw kulszowy, co powoduje, że patologiczny skurcz mięśnia może powodować ucisk na nerw. Charakterystyczne dla tego zespołu jest nietypowe promieniowanie bólu, np. ból w zakresie całej kończyny dolnej. Zespół mięśnia gruszkowatego jest trudny do zobrazowania w badaniach tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego a w związku z tym sprawia duże problemy diagnostyczne. Można podejrzewać ucisk mięśnia gruszkowatego przy nietypowej dystrybucji bólu, braku zmian w badaniach obrazowych i przy patologicznym wyniku badania EMG (elektromiografia - badanie elektrycznego przewodnictwa nerwów i funkcji mięśni).

Inne przyczyny.
Bardzo rzadko rwa kulszowa może być spowodowana procesem infekcyjnym lub nowotworowym w zakresie kręgosłupa. W takich wypadkach często współistnieją tzw. objawy alarmowe - w przypadku ich stwierdzenia konieczna jest pilna konsultacja lekarza.
wersja desktop powrót do wersji mobilnej