Odszkodowanie po urazach kręgosłupa
Niestety wiele urazów kręgosłupa kończy się trwałym uszczerbkiem na zdrowiu i kalectwem. W takim przypadku, osobie poszkodowanej przysługuje odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu zarówno w ZUS jak również, w przypadku gdy mamy wykupione dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, ze strony firmy ubezpieczeniowej.
Odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu są obliczane przede wszystkim na podstawie tabeli, która precyzuje procentowy udział naszego urazu. Udział procentowy jest liczony od sumy ubezpieczenia. Najczęściej stosowana jest zasada: "1% uszczerbku= 1% sumy ubezpieczenia".

 
Lekarze orzecznicy ZUS przy określaniu uszczerbku opierają się na Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2002 r.) Tabele Towarzystw Ubezpieczeniowych dotyczące procentowego uszczerbku na zdrowiu w wiekszości przypadków są zbliżone do siebie- szczegółowe informacje możemy uzyskać w OWU naszej polisy.<br/>
 
Poniżej fragment cytowanego rozporządzenia dotyczący urazów kręgosłupa (w prawej kolumnie uszerbek na zdrowiu w procentach):

89. Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym:
a) ograniczenie ruchomości w zakresie rotacji lub zginania powyżej 20 stopni 15
b) całkowite zesztywnienie 35
c) całkowite zesztywnienie z niekorzystnym ustawieniem głowy 50
90. Uszkodzenie kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym:
a) ograniczenie ruchomości w zakresie rotacji powyżej 20 stopni lub zginania do 50 cm 15
b) całkowite zesztywnienie 25
c) całkowite zesztywnienie z niekorzystnym ustawieniem tułowia 40
91.Izolowane uszkodzenia wyrostków poprzecznych, wyrostków ościstych - w zależności od ich liczby i zaburzeń funkcji  3-10
92.Uszkodzenia kręgosłupa powikłane zapaleniem kręgów, obecnością ciała obcego itp. ocenia się według poz. 89 - 91, zwiększając stopień uszczerbku na zdrowiu  10
93.Uszkodzenia rdzenia kręgowego: 
a) przy objawach poprzecznego przecięcia rdzenia z całkowitym porażeniem lub niedowładem dużego stopnia dwóch lub czterech kończyn  100
b) niedowład kończyn dolnych bez uszkodzenia górnej części rdzenia (kończyn górnych), umożliwiający poruszanie się za pomocą dwóch lasek  70
c) niedowład kończyn dolnych umożliwiający poruszanie się o jednej lasce  40
d) porażenie całkowite obu kończyn górnych z zanikami mięśniowymi, zaburzeniami czucia i zmianami troficznymi bez porażenia kończyn dolnych (po wylewie śródrdzeniowym)  100
e) niedowład znacznego stopnia obu kończyn górnych znacznie upośledzający czynność kończyn (po wylewie śródrdzeniowym)  70
f) niedowład nieznacznego stopnia obu kończyn górnych (po wylewie śródrdzeniowym)  30
g) zaburzenia ze strony zwieraczy i narządów płciowych bez niedowładów (zespół stożka końcowego)  40
h) zaburzenia czucia, zespoły bólowe bez niedowładów - w zależności od stopnia zaburzeń  10-30
94.Urazowe zespoły korzonkowe (bólowe, ruchowe, czuciowe lub mieszane) - w zależności od stopnia:
a) szyjne  5-20
b) piersiowe  5-10
c) lędźwiowo-krzyżowe  5-25
d) guziczne  5
Źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania. (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2002 r.)
 
Przed przystapieniem do ubiegania się o odszkodowanie warto zgromadzić jak najobszerniejszą dokumentację dotyczącą okoliczności wypadku oraz dokumentację medyczną dotyczącą naszego urazu. Dla uzyskania bardziej profesjonalnej i dokładniejszej pomocy prawnej, warto skontaktować się z radcą prawnym lub poszukać informacji na forach internetowych.
wersja desktop powrót do wersji mobilnej