Rozpoznanie i diagnostyka złamań kręgosłupa
Każda osoba, która uczestniczyła w wypadu komunikacyjnym, spadła z wysokości bądź doznała jakiegokolwiek innego urazu kręgosłupa powinna zgłosić się do lekarza. Brak bólu nie oznacza, że nie doszło do złamania, bądź innego, poważnego uszkodzenia tkanek miękkich kręgosłupa.
Badania obrazowe

Podstawa w diagnostyce urazów kręgosłupa. Na podstawie zwykłego zdjęcia RTG można rozpoznać prawie wszystkie zmiany pourazowe w zakresie odcinka lędźwiowego. W odcinku piersiowym ocena jest utrudniona z uwagi na obecność żeber, które mogą rzutować się na kręgi. W odcinku szyjnym konieczne jest zastosowanie trzech projekcji (boczne, przednio-boczne oraz celowane na ząb obrotnika), lecz nawet wtedy można uwidocznić do 95%. Pozostałe 5% to bardzo dużo, w grupie tej są pacjenci z urazami elementów miękkich, takich jak więzadła czy krążki międzykręgowe, tego typu uszkodzenia mogą być bardzo niestabilne. Jednym z badań dosyć powszechnie stosowanych w diagnostyce po urazach odcinka szyjnego jest RTG czynnościowe, polegające na wykonaniu zdjęcia w projekcji bocznej w maksymalnym przodopochyleniu i kolejnego w przeproście. Czułość badania jest bardzo wysoka [1], lecz niestety ze względu na ból nie zawsze udaje się wykonać to badanie.
wersja desktop powrót do wersji mobilnej