Złamanie patologiczne
Złamanie patologiczne trzonu kręgu to nieco inna jednostka chorobowa niż złamanie urazowe. Co prawda w obu przypadkach do złamania dochodzi w wyniku działania na kręgosłupa pewnej siły mechanicznej, w złamaniu patologicznym przyczyną jest obniżona wytrzymałość kości spowodowana chorobą.


 
Przyczyny 
 
Najczęstsze przyczyny złamań patologicznych wynieniono w tabeli poniżej (na podstawie [1]):
 
  • Osteoporoza idiopatyczna (samoistna) - około 80% wszystkich przypadków. Dotyczy zwłaszcza kobiet po menopauzie, chociaż gdy wystąpi u mężczyzn często ma cięższy przebieg.
  • Osteoporoza wtórna. Indukowana lekami, najczęściej sterydowymi ale także alkoholem, chorobami endokrynologicznymi (nadczynność przytarczyc) i inne
  • Nowotwory. W miarę wieku wzrasta ryzyko zmian nowotworowych w kościach, szczególnie szpiczaka, chłoniaka oraz innych zmian przerzutowych
  • Infekcja. Co prawda występuje stosunkowo najrzadziej zawsze musi być brana pod uwagę.
 
Morfologia złamań
Złamaniu ulegają wyłącznie trzony, które przenoszą największe obciążenia. Ponieważ kolumna tylna (stawy międzykręgowe, nasady łuków) nie ulegają uszkodzeniu charakterystyczne jest przodopochylenie kręgosłupa w odcinku objętym chorobą czyli tzw. kyfotyzacja. Zapadanie się kręgów jest również główną przyczyną zmniejszenia wzrostu. Czasem się, że na skutek złamania fragment trzonu wpukla się do światła kanału kręgowego, powodując ucisk i następowe zaburzenia neurologiczne (osłabienie siły mięśni kończyn dolnych, zaburzenia czucia).


 
LITERATURA 
 
1. Mazanec DJ, Podichetty VK, Mompoint A, Potnis A (2003) Vertebral compression fractures: manage aggressively to prevent sequelae. Cleve Clin J Med 70:147-156 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&;db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=12636346 
2. McHenry MC, Duchesneau PM, Keys TF, Rehm SJ, Boumphrey FR (1988) Vertebral osteomyelitis presenting as spinal compression fracture. Six patients with underlying osteoporosis. Arch Intern Med 148:417-423 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&;db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=3277565
wersja desktop powrót do wersji mobilnej