Endoskopowy system Disc-FX

4276

Metoda Disc-FX jest połączeniem trzech różnych, dotychczas stosowanych metod przezskórnego odbarczania dysków lędźwiowych: endoskopowego usunięcia dysku, nukleoplastyki koblacyjnej oraz IDET.Zabieg przebiega w trzech etapach- po wprowadzeniu do dysku odpowiedniej kaniuli, jak w metodzie endoskopowej, małymi kleszczykami mechanicznie usuwamy część zwyrodniałego jądra miażdżystego w okolicy przepukliny. W drugim etapie do powstałej w jądrze jamy wprowadzamy elektrodę TriggerFlex , którą wykonujemy ablację dalszych części jądra miażdżystego. Po wykonaniu odpowiedniego odbarczenia krążka elektroda pod kontrolą aparatu RTG jest zaginana w kierunku uszkodzonego pierścienia, który następnie koaguluje się od wewnątrz, jak w metodzie IDET. Miejsce pęknięcia pierścienia obkurcza się, a przepuklina szybciej wycofuje się. Wprowadzenie endoskopu na każdym etapie zabiegu umożliwia kontrolę adekwatnego odbarczenia dysku.

Powikłania po zabiegu są niezwykle rzadkie. Jedynym realnym zagrożeniem jest infekcja krążka międzykręgowego, która może rozwinąć się mimo prowadzonej okołooperacyjnej antybiotykoterapii i pełnej sterylności zabiegu.W razie wystąpienia stanu zapalnego konieczne będzie przeprowadzenie operacyjnego usunięcia dysku i długotrwała antybiotykoterapia. Teoretycznie może również dojść do nakłucia i uszkodzenia korzenia nerwowego. Następstwem będą zaburzenia czucia na podudziu i stopie oraz ewentualne osłabienie ruchów stopy – najczęściej przejściowe. Powikłania te występują w ułamku procenta operowanych pacjentów. Należy na koniec podkreślić, że zabieg nie “uzdrawia” w cudowny sposób chorego dysku, choć pacjenci są zaskoczeni, że często bezpośrednio po zabiegu ustępują bóle z ręki lub nogi. Dysk nie regeneruje się i nie powraca do stanu jaki był przed zachorowaniem. Uzyskujemy jedynie pewien stopień równowagi w określonym stadium zwyrodnienia i “zużycia się” krążka międzykręgowego. Dlatego kolejnym krokiem będzie odpowiednio prowadzone leczenie rehabilitacyjne – terapia manualna adekwatna do stanu po zabiegu przezskórnego odbarczenia dysku oraz kinezyterapia – a więc leczenie ruchem, bo odpowiednie ruchy kręgosłupa mogą przyspieszyć wycofywanie się przepukliny i gojenie chorego dysku.

OPINIA EKSPERTA

“Wyżej opisana metoda jest kolejną małoinwazyjną alternatywą dla klasycznego zabiegu mikrodiscektomii. Nie powinna być traktowana jako panaceum na wszystkie schorzenia kręgosłupa, niemniej przy właściwym doborze pacjenta do metody daje doskonałe wyniki.”

dr n. med. Mariusz Maliszewski
Oddział Kliniczny Śląskiej Akademii Medycznej w Sosnowcu