Tylna foraminotomia szyjna

Korporektomia szyjna

Sztuczny dysk szyjny

RFA – ablacja prądem HF

Artroplastyka lędźwiowa

ALIF

PLIF

Laminektomia lędźwiowa