Stabilizacja międzykolczysta

Przepuklina lędźwiowa

Discektomia lędźwiowa

ALIF

Stabilizacja kręgosłupa

Stabilizacja kręgosłupa

Sztuczny dysk szyjny

Laminektomia szyjna

Tylna foraminotomia szyjna

PLIF