ALIF

Korporektomia szyjna

Laminektomia szyjna

Endoskopowy system Disc-FX

Sztuczny dysk szyjny

Tylna foraminotomia szyjna

Stabilizacja międzykolczysta