ALIF

RFA – ablacja prądem HF

Korporektomia szyjna

Sztuczny dysk szyjny

Laminektomia szyjna

Stabilizacja międzykolczysta

Stabilizacja kręgosłupa

Stabilizacja kręgosłupa