Kręgozmyk

Kręgozmyk jest schorzeniem polegającym na wysunięciu się kręgu po kręgu niżej położonym. Spowodowany jest zaburzeniem stabilności kręgosłupa. Dominującym objawem jest ból dolnego odcinka kręgosłupa, chociaż w miarę postępu choroby może dojść do zwężenia kanału kręgowego i ucisku na korzenie nerwowe.

Objawy kręgozmyku

RFA – ablacja prądem HF

ALIF

PLIF

Laminektomia lędźwiowa

Rodzaje fizjoterapii

Metoda Ackermana