Metoda Dobosiewicz – leczenie skoliozy

4029

Metoda Dobosiewicz jest autorską metodą zachowawczego leczenia skoliozy idiopatycznej, opracowaną w trzecim kwartale XX wieku przez prof. Krystynę Dobosiewicz. Podstawy filozofii sięgają korzeniami do metody Klappa i Schroth. Terapia może być prowadzona jednostkowo lub w połączeniu z leczeniem gorsetowym Cheneau.

Metoda wyróżnia dwa podstawowe elementy: a) wykonywanie asymetrycznych ćwiczeń oddechowych; podczas wdechu powietrze wchodzi do klatki piersiowej strony wklęsłej skrzywienia, a podczas wydechu kieruje się do derotacji kręgosłupa, obniża się strona wypukła skrzywienia ( zmniejszenie rotacji kręgosłupa) b) stosowanie symetrycznych, odciążających pozycji wyjściowych; przy wykonywaniu ćwiczeń należy pamiętać o ścisłym przestrzeganiu utrzymania korekcji miednicy i obręczy barkowych (zachować równowagę rozkładu ciężaru ciała)

Leczenie skoliozy za pomocą metody składa się z trzech etapów:

  1. Faza wstępna przygotowująca do fazy właściwych ćwiczeń korektywnych (obejmuje podstawowe zabiegi kinezyterapeutyczne i zabiegi z zakresu fizykoterapii)
  2. Właściwa faza ćwiczeń korektywnych obejmujących trójpłaszczyznowość wady zsynchronizowanych z cyklem oddechowym (wykonywanych w pozycjach od najniższych do najwyższych)
  3. Faza ćwiczeń utrwalających korekcję.

Metodę Dobosiewicz odznacza złożoność postępowania w którym kluczowym elementem jest edukacja i systematyczność. Wymaga ona wiedzy zarówno od terapeuty jak i pacjenta co w istotnym stopniu przekłada się na efektywność terapii. Po przebytym cyklu klinicznym może być stosowana w domu pod nadzorem odpowiednio przeszkolonego rodzica/opiekuna. W Polsce metodę Dobosiewicz realizuje m.in. Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach-Ochojcu.

Metoda ta jest uznanym i sprawdzonym sposobem leczenia skoliozy już od wielu lat. Więcej informacji możesz znaleźć tutaj.