Obserwacja w skoliozie

1535

Krzywizna skoliozy jest mierzona na zdjęciu rentgenowskim, co znane jest jako metoda Cobba, ta forma pomiaru ma dokładność do 3 do 5 stopni. Krzywe, które mają mniej niż 10 stopni nie są uważane za patologię. Tego typu krzywe mają małe ryzyko progresji i zazwyczaj nie wymagają leczenia. Skrzywienia od 20 do 30 stopni można obserwować w odstępach wizyt specjalistycznych co 4 do 6 miesięcy. Najczęściej progresja, która jest mniejsza niż 5 stopni nie ma znaczenia. Jeśli w odstępie 6 miesięcy nastąpił wzrost skrzywienia powyżej 5 stopni, to najprawdopodobniej skoliza będzie wymagać leczenia. Prawie każde skrzywienie ponad 30 stopni u pacjenta z niedojrzałym układem szkieletowym (dziecko, które ciągle rośnie) będzie wymagać leczenia. Generalnie przyjmuje się, że skolioza wymaga leczenia u szkieletowo niedojrzałych chorych z postępującym skrzywieniem ponad 40 stopni.