Odpoczynek w kręgozmyku

53575

Bardzo często ból w przebiegu kręgozmyku zmniejsza się w pozycji leżącej. Wynika to z patomechanizmu choroby – do progresji choroby dochodzi wyłącznie w pozycji stojącej, gdy kręgi są “wypychane” do przodu. Leżenie ponadto zmniejsza nacisk na krążki międzykręgowe i odciąża stawy międzykręgowe. Jeszcze 10-15 lat temu odpoczynek był najczęstszym zaleceniem lekarzy w kręgozmyku. Niestety długotrwałe odciążanie kręgosłupa, zwłaszcza w pozycji leżącej, działa niekorzystnie na układ szkieletowy. Mięśnie przykręgosłupowe, naturalny gorset, ulegają osłabieniu.

Dlatego obecnie uważa się, że całkowity brak aktywności fizycznej i reżim łóżkowy może być stosowany nie dłużej niż 2-3 dni, po tym czasie wskazana jest fachowa fizykoterapia. O ile rozsądna aktywność fizyczna jest korzystna dla kręgosłupa pewne rodzaje sportu są przeciwwskazane w nasilonym zespole bólowym kręgosłupa spowodowanym kręgosłupem. Na podstawie badań wykazano na przykład, że gimnastyka sportowa u młodych osób może powodować progresję deformacji, podobnie jest w przypadku wyczynowego uprawiania sportów kontaktowych, jak piłka nożna. W przypadku, gdy sport nasila dolegliwości bólowe konieczna jest konsultacja lekarza.