Przednia discektomia szyjna z zespoleniem

5743

Przednia discektomia szyjna z zespoleniem jest zabiegiem polegającym na prawie całkowitym usunięciu krążka międzykręgowego, uwolnieniu struktur nerwowych, wyczyszczeniu miejsca po krążku międzykręgowym i wstawieniu w powstałą lukę implantu międzytrzonowego.

Wskazania do zabiegu

Stosunkowo częstym schorzeniem odcinka szyjnego kręgosłupa jest wypuklina jądra miażdżystego. Schorzenie to polega na wpuklaniu się jądra miażdżystego, wewnętrznej części dysku przez uszkodzony pierścień włóknisty. Jeśli wypuklina uciska na korzenie nerwowe dominującym objawem jest rwa ramienna, czyli ból promieniujący do ręki. Z kolei gdy wypuklina uciska na rdzeń kręgowy dochodzi do tzw. mielopatii, czyli zespołu wynikającego z uszkodzenia dróg rdzeniowych objawiającego się m.in. trudnościami w utrzymaniu równowagi podczas chodzenia. Również samo zwyrodnienie dysku może dawać dolegliwości w postaci bólu karku. We wszystkich opisywanych powyżej stanach bezpośrednim źródłem problemów jest krążek międzykręgowy, którego wycięcie eliminuje przyczynę. Poza resekcją dysku możliwe jest również usunięcie osteofitów, czyli patologicznie przerośniętych wyrostków kostnych, które tworząc się w reakcji na drażnienie mogą uciskać na korzenie nerwowe i rdzeń kręgowy. W zaawansowanej chorobie zwyrodnieniowej usuwa się czasem więcej niż tylko jeden dysk. W odróżenieniu do odcinka lędźwiowego kręgosłup szyjny jest łatwo dostępny z przodu, dzięki czemu łatwiej można usunąć cały krążek i zapewnić dobre warunki do gojenia.

Przebieg zabiegu

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym. Pacjent leży na plecach z głową odgiętą i nieznacznie zwróconą do boku. Linię cięcia skórnego na szyi, zazwyczaj długości ok.5-7 cm, oznacza się na podstawie zdjęcia RTG. Po nacięciu skóry i odpreparowaniu na tępo (praktycznie bez rozcinania tkanek) mięśni i pozostałych tkanek oraz po odsunięciu przełyku i tchawicy na stronę przeciwną dochodzi się do kręgosłupa. Po kontrolnym zdjęciu RTG za pomocą noża i kleszczyków starannie usuwa się krążek międzykręgowy odbarczając (uwalniając) rdzeń kręgowy i korzenie nerwowe. W powstałą lukę wprowadza się implant mający wygląd dysku. W pustą przestrzeń w implancie wprowadza się biomateriał zapewniający przerastanie własną kością. Zazwyczaj zabieg uzupełniany jest płytką mocowaną za pomocą śrubek, która dodatkowo stabilizuje kręgi, stwarza odpowiednie warunki do zrastania się i zabezpiecza przed wysuwaniem się implantu.

Przednia discektomia z zespoleniem
1 – implant międzytrzonowy, 2 – wypełnienie implantu, 3 – płyta, 4 – śruba

Po zabiegu

Przy niepowikłanym przebiegu pacjent opuszcza szpital w 2-4 dobie po zabiegu. Po wszczepieniu samego implantu międzytrzonowego bez płytki konieczne jest noszenie półsztywnego kołnierza ortopedycznego przez 6 tygodni. Po zabiegach z zastosowaniem płytki noszenie miękkiego kołnierza przez 4 tygodnie jest zalecane (nie jest konieczne) dla komfortu psychicznego pacjenta. Często przez około tydzień utrzymuje się chrypka i ból przy połykaniu, dolegliwości te są następstwem przesuwania przełyku i tchawicy. Należy pamiętać, że wypis ze szpitala nie jest końcem leczenia. Do trwałego efektu niezbędny jest zrost kostny pomiędzy sąsiednimi trzonami, implant międzytrzonowy służy jedynie do zachowania odpowiedniej odległości i wypełnienia przestrzeni. Typowo w ponad 90% przypadków dochodzi do zrostu w ciągu 3-9 miesięcy. Czynniki istotnie zaburzające zrost to m.in. palenie tytoniu i cukrzyca.

Możliwe powikłania

Często występuje opisywana powyżej chrypka i ból przy połykaniu. Bardzo rzadko może powstać krwiak, nawet pomimo obecności drenu. Sporadycznie może dojść do trwałego uszkodzenia korzeni, rozerwania opony twardej otaczającej rdzeń kręgowy, krwotoku z tętnicy czy najgroźniejszego powikłania: porażenia kończyn. Pozostałe powikłania jak infekcja występują nie częściej niż przy innych czystych zabiegach chirurgicznych.