Rodzaje fizjoterapii

53961

W leczeniu schorzeń kręgosłupa często, z powodzeniem, stosuje się fizjoterapię. Fizjoterapeuta w celu uzyskania poprawy, może stosować leczenie ruchem, uczyć pacjenta odpowiednich ćwiczeń, przyjmowania prawidłowej postawy aby zminimalizować ryzyko nawrotu bólu w przyszłości.Stosując odpowiednie techniki, jest w stanie przywrócić prawidłowe funkcjonowanie całego kręgosłupa lub jego poszczególnych segmentów. Działając z pomocą środków fizykalnych, może zmniejszyć dolegliwości bólowe pacjenta.

Zasadniczy podział fizjoterapii opiera się na trzech składowych:

 1. kinezyterapii (czyli leczenia ruchem)
 2. fizykoterapii (zabiegi fizykalne)
 3. masażu
 1. Kinezyterapia. W ramach kinezyterapii możemy znaleźć liczne metody pracy z Pacjentem. Najpopularniejsze z nich to: McKenzie, PNF, Bobath, Ackermann, FOI, Cyriax, Kaltenborn.
 2. Fizykoterapia Do podstawowych działów fizykoterapii należą:
  • Światłolecznictwo gdzie w celu uzyskania efektu leczniczego wykorzystywane może być promieniowanie (np. UV), laser itp.
  • Ciepłolecznictwo – leczenie za pomocą ciepła – ciepłe okłady (np. fango), termożele, parafina, sauna
  • Krioterapia – leczenie zimnem – zabiegi miejscowe z wykorzystaniem ciekłego azotu lub lodu oraz sesje w komorze krioterapeutycznej.
  • Elektroterapia – wykorzystanie różnego rodzaju prądów w celach leczniczych: prąd stały, galwano- i jono-foreza, prądy niskiej częstotliwości (TENS, diadynamik), średniej (np. prąd interferencyjny) oraz wysokiej (np. diatermia krótkofalowa)
  • Magnetoterapia – efekt leczniczy uzyskujemy dzięki zmiennemu lub stałemu polu elektromagnetycznemu
  • Ultradźwięki – wykorzystywany jest efekt mechanicznego działania wibracyjnego, czyli zamiany energii dźwiękowej na energię tarcia.
  • Hydroterapia – woda jest tutaj czynnikiem terapeutycznym – kąpiele z dodatkami chemicznymi lub bez, kąpiele ruchowe (metoda Hallwick, McMillan), masaż podwodny, polewanie, kąpiele hydroelektryczne.
 3. Masaż  – czyli fizyczne oddziaływanie na ciało człowieka przy użyciu bodźców mechanicznych, m.in. za pomocą ucisku.  Wyróżniamy m.in. następujące rodzaje masażu: masaż klasyczny masaż limfatyczny masaż sportowy masaż segmentarny masaż relaksacyjny

Opinia eksperta

“Fizjoterapia jest integralną częścią złożonej terapii schorzeń kręgosłupa. W swojej istocie zawiera szereg procedur terapeutycznych (fizykoterapia, ćwiczenia z piłką , kinesiotaping, kinezyterapeutyczne metody lecznicze, pływanie). Należy pamiętać, że wybór metody powinien opierać się na pełnej diagnostyce (wywiad, badanie fizykalne pacjenta, diagnostyka obrazowa). Pacjent musi mieć świadomość swojej roli w procesie leczenia wiedząc, że duży procent powodzenia terapii zależy od niego samego (zaangażowanie w terapię, konsekwentność w wykonywaniu zaleconych ćwiczeń domowych).”

mgr Krzysztof Korbel
ORTOPEDIS Wałbrzych