Samoistne wchłonięcie wypukliny lędźwiowej? Częściej niż się wydaje.

1300

Czy wszystkie wypukliny należy usuwać operacyjnie? Absolutnie nie. Według różnych badań od 60 nawet do 92% przepuklin wchłania się samoistnie w ciągu pierwszych 3-4 miesięcy od początku dolegliwości. W artykule z 2013 roku opublikowanym w brytyjskim czasopiśmie BMJ Case Reports1 autorzy opisali przypadek pacjenta, u którego doszło do całkowitego wycofania objawów po zaledwie jednej iniekcji epiduralnej.

Pacjentem był mężczyzna w średnim wieku, który zgłosił się do lekarza z powodu bardzo nasilonej rwy kulszowej, która niemal całkowicie uniemożliwiała codzienne funkcjonowanie. W badaniu MRI wykazano ogromną wypuklinę na poziomie L4/5, powodującą całkowitą stenozę kanału kręgowego (poniżej).

Obraz MRI przed leczeniem (BMJ Case Rep. 2013; 2013: bcr2013201037)

Konsultujący neurochirurg zlecił wykonanie epiduralnej iniekcji steroidowej L4/5. Po zabiegu ból ustąpił niemal całkowicie. Efekt utrzymał się przez kolejne miesiące i pacjent wrócił do pracy. W badaniu MRI wykonanym po kolejnych 20 miesiącach, wykazano niemal całkowitą rezolucję wypukliny (poniżej).

Obraz MRI po kolejnych 20 miesiącach (BMJ Case Rep. 2013; 2013: bcr2013201037)

Jak to możliwe?

Opisany powyżej scenariusz występuje… zazwyczaj! Okazuje się, że wypuklina, nawet największa, zawiera w sobie dużo wody. Z upływem czasu woda przenika do sąsiednich tkanek i objętość zmiany maleje dość gwałtownie. Mniejsza wypuklina przestaje uciskać korzeń nerwowy, dolelgiwości stopniowo ustępują. Według różnych artykułów zjawisko to ma miejsce u około 60 do nawet 90% wszystkich przypadków. Proces wchałaniania wypukliny ma największe nasilenie w ciągu pierwszych dwóch miesięcy. Dlatego jeśli objawy utrzymują się pomimo leczenia zachowawczego prawdopodobnie mamy do czynienia z różnych powodów nie ulega resorpcji. W takich przypadkach może być konieczne dalsze postępowanie, na przykład leczenie operacyjne. 

Inaczej jest w przypadku, gdy ból nie jest jedynym objawem. Jeśli obecne jest osłabienie siły mięśniowej mięśni kończyny (na przykład opadanie stopy lub zgięcie grzbietowe stopy) konieczna jest pilna konsultacja lekarza neurochirurga lub ortopedy.

Co to oznacza?

Nie należy operować wszystkich wypuklin/przepuklin. Czasem wystarczy zaczekać, w okresie największego bólu pomocne są leki przeciwbólowe, fizjoterapia czy wreszcie opisywane powyżej iniekcje.

Literatura

  1. BMJ Case Rep . 2013 Sep 30;2013:bcr2013201037